Postadress

Box 17
901 02 Umeå

Telefon

070-392 07 10

Frukostklubben 31 mars: "Bygg ett imperium..."

Information

"Bygg ett imperium, eller varför inte arbetsplatsen som du själv vill jobba på"

Människan är unik som har kapacitet att bygga imperier. Och vi har gjort det sedan urminnes tider. I det faktumet ryms såväl möjligheter som utmaningar. I och med digitaliseringsvågen har många imperier bildats inom företagsvärlden. 

Inom många sektorer har det lett till en ”binär” utveckling med några få stora aktörer. I kölvattnet av det har uppköp och utslagning lett till en tydlig likriktning av erbjudanden inom många marknader och segment. Den digitala utvecklingen delar i stor del upp världen i 1:or och nollor. Vinnare och förlorare. Pandemin förstärkte effekten ytterligare.

Men det finns motkrafter. Digitalisering kan aldrig fullt ut ersätta mötet med människor. Känslan att besöka ett företag eller en butik. Och tiden efter pandemin har präglats av en revansch för fysisk handel, resor och mänskliga möten. 

Intressant nog har pandemin haft en booster-effekt även för den utvecklingen. Lägger man därtill insikter som framkommit kring behov av större grad av självförsörjning för såväl företag, som samhälle så breder ett nytt spännande affärslandskap ut sig. Lägg därtill behov av energiomställning, klimat- och miljöfrågor så finns mycket ny mark att utforska... 

Men hur skall man som företag navigera i dessa tider av radikal förändring och osäkerhet? Svaret är att de företag som bäst förstår sin omvärld och hur de tillför värde till andra människor alltid klarar förändring bäst. Men vad innebär det i praktiken? Och hur är det kopplat till arbetsplatsen du själv vill jobba på? 

Thomas von Krusenstjerna är en av Sveriges mest erfarna strateger inom värdedriven affärsutveckling och varumärkesutveckling. Han ger sin syn på hur man som företag bör tänka, agera och arbeta för att navigera genom det komplexa affärslandskapet. 

Jag vill boka en plats!

Eventet har redan ägt rum och du kan därför inte inte boka plats.