Postadress

Box 17
901 02 Umeå

Telefon

070-392 07 10

Frukostklubben 20 oktober: Vad kommer AI att innebära för framtidens kommunikatörer? OBS! Fullbokat, så ingen mer anmälan kan göras.

Information

Vad kommer AI att betyda för framtidens kommunikatörer?

Framtidsspaningarna inom AI-området spänner över allt från mörka dystopier till utopisk optimism. Det råder inte någon tvekan om att samhället kommer att påverkas i grunden av de möjligheter som växer fram i rask takt. Inom kommunikationsområdet har den snabba AI-utvecklingen gjort det möjligt att på några få minuter producera texter som tidigare tog flera timmar att skriva. Oavsett om du är en dysterkvist eller muntergök ger den här föreläsningen en begriplig sammanfattning av teknikens styrkor och svagheter, exempel på praktiska tillämpningar och ett resonemang om kommunikatörens framtida roll i organisationen. Vi tar oss bland annat an frågor som:

Hur kommer tekniker som ChatGPT att påverka kommunikationsarbetet i olika typer av organisationer? Blir AI kommunikatörens konkurrent eller assistent? Hur förändras relationen mellan kommunikatör och expert när AI-verktyg kan skriva riktigt bra?

Olof Malmberg är digital strateg på Gullers Grupp. Med 25 års erfarenhet av kommunikationsarbete inom privat och offentlig sektor hjälper Olof sina uppdragsgivare att lyckas med digital transformation. Han är en målinriktad problemlösare som sätter användarnas behov i centrum och har en sällsynt förmåga att göra komplicerade sammanhang begripliga. 

Jag vill boka en plats!

Eventet har redan ägt rum och du kan därför inte inte boka plats.